Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827, Kolonia, support@deinetorte.de

Przegląd

1. Dane dostępowe i hosting

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

3. Przekazywanie danych

4. E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą

5. Program bonusowy Swell

6. Integracja Trusted Shops Trustbadge

7. Cookies i analityka internetowa

8. Reklama za pośrednictwem sieci internetowe

9. Pliki cookie do odpowiedniego zaprojektowania strony internetowej

10. Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii drogą mailową

11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

12. Odpowiedzialny organ w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych

1. Dane dostępowe i hosting

Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Niektórzy współpracujący z nami dostawcy usług płatniczych oraz kurierzy mają swoją siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Dane osobowe przekazywane są tym przedsiębiorstwom jedynie w koniecznych przypadkach celem realizacji umowy.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DHL Paket GmbH
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113 Bonn

Wraz z wysyłką Państwa towaru, wysyłane będą dane nagłówka zamówienia w celu śledzenia przesyłki i identyfikacji przypadków problematycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). (w ramach stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne wnioski) RODO. Informacje o użytkowniku są przechowywane i przetwarzane w systemie analizy wysyłkowej PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Niemcy, w celu zapewnienia szybszej i bezbłędnej dostawy towarów oraz płynnej komunikacji (uzasadnione odsetki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Usuwamy dane, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu tej konieczności, ponadto obowiązują ustawowe obowiązki w zakresie archiwizacji.

4. E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Najnowszy certyfikat znajdziesz tutaj . W wyniku tej umowy między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Privacy Shield.

.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

5. Program bonusowy Swell

Używamy Swell, usługi firmy Yotpo (Yotpo TLV, David Khakhami 12, Tel Aviv, Izrael), aby zaoferować naszym klientom program bonusowy.
Korzystamy z danych klienta (nazwa, adres, adres e-mail, numer zamówienia, data zamówienia), a także danych bonusowych (zakupione towary, punkty bonusowe, data transakcji) zgodnie z art. 6 ust. b DS-GVO, w celu realizacji zamówienia oraz do realizacji programu premiowego dla klienta. Dane adresowe i zamówienia przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO, na potrzeby rynku własnego i badań opinii publicznej Klient może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec programu bonusowego, jak również wobec wykorzystania zgromadzonych danych. W tym celu lub w celu uzyskania dalszych informacji, klient może skontaktować się mailowo, pod adresem datenschutz@deinetorte.de i napisać nam krótką wiadomość.

6. Integracja z Trusted Shops Trustbadgeą

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.
Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

7. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™


W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem . W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: Opt-Out
Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie Opt-Out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Korzystanie z Google Tag Managera do analizy sieci internetowej

Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami stron za pośrednictwem jednego interfejsu. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi/znaczniki, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zostanie wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w
Google Tag Manager

Wykorzystanie mPulse do analizy stron internetowych

. Aby zoptymalizować doświadczenia użytkownika na naszych stronach internetowych, używamy oprogramowania mPulse (Akamai Technologies GmbH, Global Data Protection Office, Parkring 22, 85748 Garching, Niemcy). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Za pomocą mPulse możemy mierzyć i oceniać zachowanie użytkowników (przepustowość łącza internetowego, szybkość ładowania strony, adres IP, lokalizacja, model urządzenia, korzystanie ze strony internetowej) na naszych stronach internetowych. W tym celu mPulse ustawia pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników i może przechowywać dane użytkownika, takie jak system operacyjny. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez mPulse można znaleźć tutaj"
. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych, zmieniając swoje "Ustawienia osobiste" na naszym banerze plików cookie.

Wykorzystanie Hotjar do analizy sieci internetowej

Aby zoptymalizować komfort korzystania z naszych stron internetowych, używamy oprogramowania Hotjar (Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Poprzez Hotjar możemy zmierzyć zachowanie użytkownika (ruchy myszy, kliknięcia, wysokość przewijania, itp.) na naszej stronie internetowej i je ocenić. W tym celu oprogramowanie Hotjar stosuje pliki cookie na urządzeniach użytkowników i może zbierać takie dane jak np. informacje o przeglądarce, system operacyjny, czas przebywania na stronie itp. Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie, ustawiając plik cookie rezygnacji (Opt-Out-Cookie). Wystarczy przejść do następującej strony internetowej i kliknąć „HOTJAR DEAKTIVIEREN“

Wykorzystanie Pingdom do monitorowania

Nasza strona internetowa korzysta również z SolarWinds Pingdom, usługi Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 72213 Vasteras, Szwecja. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Pingdom używa, między innymi, plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. W kontekście danych dotyczących użytkowania, w szczególności adres IP i działania użytkowników mogą być przesyłane na serwer firmy Pingdom AB i tam przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności przy korzystaniu z Pingdom, odwiedź poniższy link: Pingdom
Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie, wyłączając wykonywanie Java Script w przeglądarce lub instalując narzędzie takie jak NoScript.

Wykorzystanie Visual Website Optimizer do analizy sieci internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie do analizy Visual Website Optimizer dostarczane przez Wingify (Wingify, 14 piętro, KLJ Tower North, miejsce Subhash Netaji, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie), aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkowników na tej stronie i optymalizacji oferty dla uzytkowników. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Wykorzystywane lub przechowywane są tylko dane pseudonimiczne.
Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie, ustawiając plik cookie rezygnacji (Opt-Out-Cookie). Wystarczy przejść do następującej witryny i postępować zgodnie z instrukcjami: VWO-Opt-Out

Wykorzystanie AppNexus do analizy sieci internetowej

Nasza strona internetowa korzysta z technologii firmy AppNexus Inc. (28 W 23rd Street, 4 piętro, Nowy Jork, NY - 10010, USA) w celu zbierania i przechowywania danych, które używają nazw użytkowników do tworzenia profili użytkowania z użyciem pseudonimów. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Te profile użytkowników służą do analizowania zachowań użytkowników i są oceniane pod kątem ulepszania i dostosowywania naszych usług. Pliki cookie mogą być używane do tego celu. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na stronie odwiedzającego witrynę, a tym samym umożliwiają rozpoznanie podczas ponownego odwiedzania naszej witryny. Pseudonimizowane profile użytkowników nie zostaną połączone z danymi osobowymi osoby niosącej pseudonim bez wyraźnej zgody.
Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie. Wystarczy przejść do poniższej witryny i postępować zgodnie z instrukcjami: AppNexus-Opt-Out

8. Reklama za pośrednictwem sieci internetowe

Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem . W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link . Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Facebook Pixel

Na naszym profilu w celu śledzenia konwersji z reklam, zbierania danych, prowdzenia statystyk oraz remkarkatingu używamy Pixel Facebook. Narzędzie to jest obsługiwane przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. ''Pixel Facebook" jest wykorzystywany do śledzenia zachowań osób odwiedzających profil po przekierowaniu ich na nasza strone internetowa, na przykład poprzez kliknięcie na wyswietlana reklamę na Facebooku, lub po odwiedzeniu naszej strony internetowej z innych zródeł. Pozwala nam to na ocenę i optymalizację reklam na Facebooku oraz poprawę jakości treści na naszej stronie internetowej poprzez tworzone statystyki i badania rynkowe. Jednocześnie usługa ta umożliwia nam dotarcie do odwiedzających naszą stronę internetową bezpośrednio przez sieć społecznościową Facebook poprzez zamieszczane reklamy umożliwiające odwiedzenie naszej strony internetowej. Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie posiadamy dostepu do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane również do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych na Facebooku. Dzięki temu Facebook umożliwia umieszczanie reklam na profilach jak i poza nimi. Na wykorzystanie tych danych jako operator strony internetowej nie mamy wpływu.
Pixel Facebook jest wykorzystywany do wyżej wymienionych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym celem jest skuteczna reklama w mediach społecznościowych, jak również przeprowadzenie odpowiednich analiz nastawionych na optymalizację pod kątem grupy odbiorców oraz ekonomicznych korzyści wynikających z prowadzonych działań na naszej strony internetowej.
Wszystkie informacje zawarte w nagłówkach HTTP, takie jak adresy IP, informacje o przeglądarce, lokalizacji strony, dokumencie, odsyłaczu i osobie korzystającej ze strony są odczytowane. Ponadto zapisywane są dane dotyczace liczby kliknięć oraz, jeśli są dostępne, np. nazwy pól formularzy lub zdarzeń na stronie, wartość konwersji, itp. Dodatkowo wysyłane są również specyficzne dla Pixel Facebook identyfikatory i pliki cookies.
Facebook Inc. przetwarza dane zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka, którą można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy . Więcej szczegółowych informacji na temat Pixel Facebook oraz ich działania można znaleźć na przykład w sekcji pomocy Facebooka na https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Jeśli jesteś zalogowanym uzytkownikiem Facebooka, możesz nie wyrazić zgody na wykorzystanie Twoich danych w celu dopasowania odpowiednich dla Ciebie reklam (reklam Facebook). Możesz to zrobić tutaj https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Zapisane ustawienia są stosowane do wszystkich kont, niezależnie od używanego urządzenia. Informacja o ochronie prywatności na Facebooku zawiera również dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności, z którymi możesz zapoznać sie pod wskazanym adressem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Możesz również nie wyrazić zgody na wykorzstywanie i gromadzenie danych poprzez wyslanie e-mail na adres datenschutz@deinetorte.de.

Wykorzystanie Criteo do przekierowywania

Nasza strona korzysta również z usługi Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja (www.criteo.com/pl). Dzięki tej usłudze użytkownicy, którzy już odwiedzili naszą stronę i są zainteresowani naszą ofertą, otrzymują ukierunkowane reklamy na tej stronie i na innych stronach internetowych, które również korzystają z usługi Criteo. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty marketingowej zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Wstawienie tej reklamy opiera się na informacjach o wizycie na odpowiednich stronach internetowych, które np. są przechowywane w plikach cookie na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe są odczytywane jako część kolejnych odwiedzin witryny dla ukierunkowanych sugestii produktów. W żadnym przypadku dane te nie będą wykorzystywane do osobistego identyfikowania użytkownika jako odwiedzającego nasze witryny internetowe.
Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w dowolnym momencie, ustawiając cookie rezygnacji (Opt-Out-Cookie). Wystarczy przejść do następującej witryny internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi: Criteo-Opt-Out

Wykorzystanie reklam Microsoft Bing do przekierowywania

Nasza strona internetowa wykorzystuje również Conversion Tracking z Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Firma Microsoft Bing Ads umieszci plik cookie na Twoim komputerze, jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i my możemy tym samym rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej strony i dotarł do wcześniej ustalonej strony docelowej. Powyższe służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty marketingowej zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nie podano żadnych danych osobowych dotyczących tożsamości użytkownika. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie. Wystarczy przejść do poniższej strony internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej: Microsoft Bing Ads Opt-Out

9. Pliki cookie do odpowiedniego zaprojektowania strony internetowej

Wykorzystanie Adobe Typekit

Do wizualnie atrakcyjnego projektowania naszej strony internetowej używamy Adobe Typekit. Typekit to usługa Adobe Systems Software Ireland Ltd., która umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek Adobe. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, przeglądarka internetowa musi połączyć się z serwerem Adobe w USA i pobrać potrzebną czcionkę. W ten sposób Adobe otrzymuje informację, że nasza strona internetowa została wywołana z adresu IP urządzenia, co służy ochronie naszego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO.
Więcej informacji o Adobe Typekit znajduje się w Polityce prywatności Adobe, do której można uzyskać dostęp : tutaj

10. Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii drogą mailową

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.
Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii poprzez Yotpo

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres mailowy do Yotpo TLV, David Khakhami 12, Tel Aviv, Israel (www.yotpo.com), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.
Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Yotpo TLV.

11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

InterNestor GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Alexander Weinzetl oraz Henrik Svensson
Adres: Vitalisstraße 184, 50827 Kolonia
Telefon: +49 (0) 221 46 75 16 48
Telefax: +49 (0) 221 46 75 16 49
E-Mail: support@deinetorte.de

12. Odpowiedzialny organ w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia tych danych.

Dla dotyczącej osoby obowiązują następujące prawa:

 • zgodnie z Art. 15 RODO (GDPR), prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie w nim określonym;
 • zgodnie z Art. 16 RODO (GDPR), prawo do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub nie kompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zgodnie z Art. 17 RODO (GDPR), prawo do żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane w celu:
  - skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
  - wywiązania się z obowiązku prawnego;
  - wypełnienie obowiązku prawnego;
  - powodów interesu publicznego lub
  - dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • zgodnie z Art. 18 RODO (GDPR), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile - prawidłowość danych jest kwestionowana przez Ciebie;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jako użytkownik odrzucasz jego usunięcie;
  - nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  - złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO (GDPR);
 • zgodnie z Art. 20 RODO (GDPR), prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu formacie lub do zażądania przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z Art. 77 RODO (GDPR), prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, w razie żądania udzielenia informacji, sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

InterNestor GmbH
Data-Protection-Team
Vitalisstraße 184
50827 Kolonia
+49 (0) 221 222 838 0
datenschutz@deinetorte.de

********************************************************************
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.********************************************************************