Ogólne warunki sprzedaży

InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Kolonia, Sąd Rejestrowy w Kolonii HRB 57746, prawnie reprezentowany przez swoich dyrektorów zarządzających Moritz Meltzer i Dr. Alexandet Schulz, ("Dostawca") w odniesieniu do umów kupna zawartych za pośrednictwem portalu "twojtort.pl" prowadzonego przez Dostawcę.1. Zakres zastosowania, definicje

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach wykonywania swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Niniejsze OWH mają również zastosowanie do przyszłych relacji biznesowych z przedsiębiorcami bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Jeśli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; staną się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

 

2. Kontrahent, zawarcie umowy

(1) Klient może wybierać produkty, w szczególności ciasta i związane z nimi akcesoria, z oferty dostawcy i gromadzić je w tak zwanym koszyku zakupów za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka". Po wybraniu opcji dostawy i płatności klient składa wiążący wniosek o zakup towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk "Zamów". Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i przejrzeć wybrane przez siebie produkty oraz warunki dostawy i płatności. Wniosek może jednak zostać złożony i przesłany tylko wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na OWH poprzez zaznaczenie pola i zapoznał się z zawartymi w nich informacjami dotyczącymi jego prawa do odstąpienia od umowy, a tym samym zaakceptował te warunki umowne i tym samym włączył je do swojego wniosku.

(2) Następnie dostawca potwierdza klientowi otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznej wiadomości e-mail, w której ponownie wymienione jest zamówienie klienta. Wiążąca umowa może również zostać zawarta wcześniej w następujący sposób:

Przyjmujemy Państwa ofertę w ciągu dwóch dni poprzez

  • Jeśli użytkownik wybrał płatność kartą kredytową, umowa zostaje zawarta w momencie obciążenia karty kredytowej.
  • Jeśli użytkownik wybrał metodę płatności PayPal, umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia instrukcji płatności w systemie PayPal.
  • W przypadku wyboru płatności przez Przelewy24, umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną.
  • W przypadku wybrania płatności za pomocą Apple Pay, umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia dyspozycji płatności na rzecz Apple Pay.

 

3. Kodeks postępowania

Poddaliśmy się następującym kodeksom postępowania: Kryteria jakości Trusted Shops https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf

 

4. Prawa stron trzecich do drukowania motywów

(1) Oferta "twojtort.pl" obejmuje realizację specyfikacji projektowych klienta, w szczególności również zgodnie z szablonami dostarczonymi przez klienta. Jeśli klient zleca dostawcy zaprojektowanie tortu zgodnie z szablonem wydruku dostarczonym przez klienta, klient potwierdza tym samym, że jest właścicielem wymaganych do tego praw. W zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia klienta, klient udziela również dostawcy odpowiedniego prawa do korzystania z dostarczonej mu grafiki.

(2) Jeśli Klient złoży u Usługodawcy zamówienie na zaprojektowanie tortu w oparciu o dostarczony przez siebie szablon wydruku, nie będąc właścicielem niezbędnych praw, Klient ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego konsekwencje prawne. Obejmuje to w szczególności zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw do projektu tortu, w tym kosztów odpowiedniej obrony prawnej.

 

5. Dostawa, dostępność towarów

(1) Jeżeli w momencie składania zamówienia przez klienta nie są dostępne żadne egzemplarze produktu wybranego przez klienta, dostawca poinformuje o tym klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli produkt jest trwale niedostępny, dostawca powstrzyma się od wydania oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta.

(2) Jeśli produkt określony przez klienta w zamówieniu jest tylko tymczasowo niedostępny, dostawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego dwa tygodnie, klient ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku dostawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku dostawca niezwłocznie zwróci wszelkie płatności już dokonane przez klienta.

 

6. Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej dostawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

(2) Wszystkie zamówienia są wysyłane. Nie ma możliwości odbioru zamówienia bezpośrednio z naszej siedziby.

 

7. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

Dane karty kredytowej
Składając zamówienie, użytkownik przesyła nam również dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu, że użytkownik jest prawowitym posiadaczem karty, zwrócimy się do firmy obsługującej kartę kredytową o zainicjowanie transakcji płatniczej natychmiast po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez firmę obsługującą kartę kredytową, a karta użytkownika zostanie obciążona.

Paypal
Podczas procesu składania zamówienia użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem systemu PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności dla nas. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatności zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

Przelewy24
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

Apple Pay
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Apple Pay, należy korzystać z przeglądarki "Safari", być zarejestrowanym u usługodawcy Apple, aktywować funkcję Apple Pay, potwierdzić swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

 

8. Wymiary i trwałość, gwarancja na wady materiałowe i rękojmia

(1) Ciasta oferowane przez dostawcę są ręcznie robionymi pojedynczymi sztukami, które mogą nieznacznie różnić się rozmiarem, wagą i kolorem w stopniu rozsądnym dla klienta. Dostawca gwarantuje okres przydatności do spożycia swoich ciast przez siedem dni po dostawie, jeśli są przechowywane w temperaturze pokojowej.

(2) Ponadto dostawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 ff BGB. Zobowiązanie gwarancyjne wobec przedsiębiorców za towary dostarczone przez dostawcę wynosi 12 miesięcy.

(3) Gwarancja na towary dostarczone przez dostawcę istnieje tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone w potwierdzeniu zamówienia dla danego artykułu.

 

9. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń opartych na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, w przypadku obietnic gwarancyjnych, o ile zostało to uzgodnione lub o ile otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać. W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

 

10. Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Kolonia, Deutschland, [email protected], tel.: (+48) 22-2086690) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

  • Umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub przeznaczenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
  • Umowy o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony.

 

 

Uwagi specjalne

W przypadku sfinansowania niniejszej umowy pożyczką, a następnie jej anulowania, pożyczkobiorca nie jest już związany umową pożyczki, jeśli obie umowy stanowią jedną całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy również pożyczkodawcą lub jeśli pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeśli otrzymaliśmy już pożyczkę, gdy anulowanie staje się skuteczne, pożyczkodawca przejmuje nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do ciebie w odniesieniu do skutków prawnych anulowania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów pochodnych).

Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli przysługuje Ci również prawo do odstąpienia od umowy.

 

11. Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności. W przypadku przedsiębiorców obowiązują również następujące zasady: Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Użytkownik może odsprzedać towary objęte zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej; użytkownik ceduje na nas z góry wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub zmieszania towarów objętych zastrzeżeniem własności z nowym przedmiotem - w wysokości kwoty faktury, a my akceptujemy tę cesję. Użytkownik pozostaje upoważniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również sami dochodzić roszczeń, jeśli użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.

 

12. Transportschäden

Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji u dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Zaniechanie złożenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma żadnych konsekwencji dla roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności praw gwarancyjnych. Pomoże nam to jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub firmy ubezpieczeniowej zajmującej się transportem.

 

13. Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta telefonicznie pod numerem (+48) 22-2086690 w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

 

14. Ochrona danych

InterNestor GmbH w pełni szanuje prywatność osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, gromadzonych przez nas danych, sposobu i celu wykorzystywania przez nas danych użytkownika oraz okoliczności, w jakich ujawniamy dane, można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Składając zamówienie, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 

15. Rozwiązywanie sporów online

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

16. Przechowywanie tekstu umowy

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia oraz nasze OWH pocztą elektroniczną. W każdej chwili można również wyświetlić warunki tutaj, na tej stronie. Ze względów bezpieczeństwa wcześniejsze zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

 

17. Język umowy

Językiem dostępnym przy zawieraniu umowy jest język polski.

 

18. Postanowienia końcowe

(1) Do umów między usługodawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a usługodawcą jest siedziba usługodawcy.

Rozliczenia za pośrednictwem karty kredytowej jest przeprowadzane przez:

 

Mollie B.V.
Keizersgracht 126,
1015 CW Amsterdam Holandia
E-mail: info @ mollie.com

 

Dyrektor zarządzający:
Shane Happach